Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Valná hromada 2021 Společenstva kominíků ČR

Termín konání : 26.srpna 2021

Místo konání: Konferenční sál hotelu Skalský dvůr, obec Lísek 52 u Bystřice nad Perštejnem, okres Žďár nad Sázavou.
Valná hromada je plánována jako jednodenní, s odpoledním odborným seminářem bez poplatku.

V přilehlých prostorách současně proběhne výstavní prezentace našich partnerů - výrobců komínové techniky a příslušenství.

V hotelu bude pro zájemce možnost ubytování den před valnou hromadou se společným večerním posezením.

Program Valné hromady (sněmu)

                                                 Veřejná část                                                      
08:00 09:30  Prezence účastníků
09:30 10:30  Zahájení jednání - vystoupení prezidenta SKČR, vystoupení hostů   
10:30 10:45  Předání vyznamenání oceněným kolegům
11:00 12:30  Oběd pro hosty VH a vystavovatele
                                               Neveřejná část                                                    
11:00   11:15    Volba členů mandátové, návrhové a volební komise a řídícího sněmu  
11:15 12:30  Zpráva o činnosti Rady SKČR a zpráva o činnosti Znalecké a rozhodčí komise
 Výsledek hospodaření za rok 2020
 Zpráva revizní komise
 Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh výše členského příspěvku r.2022
 Přijetí (schválení) usnesení
 ukončení Valné hromady
12:30 13:30             Oběd
                                              Odborný seminář                                                  
13:30   až  13:50  Statistika závad spalinových cest
13:50        16:30         

Publikace pro autorizované inženýry a techniky činné ve výstavbě,příslušníky HZS ČR a kominíky:   KOMÍNY - NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ, UVÁDĚNÍ DO PROVOZU,PROVOZ A ÚDRŽBA
Lektoři: autoři publikace - ČKAIT, HZS ČR, SKČR


Ing. Jaroslav Schön - prezident Společenstva kominíků ČR

 

Jak se na VH dostanete? Souřadnice GPS: 49°33'53.233"N, 16°10'43.612"E  hotel Skalský dvůr, https://www.skalskydvur.cz

Ze směru od Prahy - po dálnici D1 do Velkého Beranova (sjezd na 119. km), dále do Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě
a pokračovat po silnici č. 19 směrem na Bystřici nad Pernštejnem. Asi 2 km za obcí Rovné odbočit vlevo, směr Lísek,
a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

Ze směru od Brna - Kuřim, Tišnov, Nedvědice, Ujčov, Štěpánov nad Svratkou a dále po silnici č. 19 směrem na Nové Město na Moravě.
Asi 6 km za Bystřicí nad Pernštejnem odbočit vpravo, směr Lísek, a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

Ze směru od Svitav - Polička, Jimramov, Dalečín, Bystřice nad Perštejnem dále směr Nové město na Morfavě po silnici č. 19.
Asi 6 km za Bystřicí nad Pernštejnem odbočit vpravo, směr Lísek,a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

Ze směru od Velkého Meziříčí - Křižanov, Strážek, Dolní Rožínka, Rozsochy, směr vlakové nádraží a asi 1 km za železničním přejezdem
projet rovně křižovatkou a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

 Mapa