Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Statistika závad - uzávěrka roku 2021

 

 

Jak to v životě bývá, řada z nás má vždy dosti času na provedení nějaké činnosti, to co chceme často odkládáme na pozdější dobu. Pak se najednou divíme, že čas vypršel. Tak by se mohlo stát i s Vaším dobrým úmyslem přispět svými údaji do projektu Statistika závad. Už jenom proto, že jsme si neuvědomili, že se blíží čas uzávěrky přijímání zasílaných, Vámi zjištěných závad na spalinových cestách Vašich klientů pro vyhodnocení vývoje statistických hodnot četnosti jednotlivých závad a to dle požární a stavební bezpečnosti spalinových cest. Dále tyto slouží k vyhodnocení prospěšnosti kominického řemesla při ochraně majetku a zdraví občanů.

Pokud hodláte tuto prospěšnou profesní činnost podpořit, můžete Vámi zjištěné závady v anonymizované podobě

zaslat v termínu do 31.3.2022.  Podpoříte tak dobrou věc.

 

Ing. Kalenda Zdeněk

 

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr5.jpg