Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Vinou nevyhovujícího stavu spalinových cest přes 1340 požárů v roce 2021

 

Počet požárů se i za loňský rok drží hodně vysoko

  • V roce 2021 vzniklo vinou nevyhovujícího stavu spalinových cest přes 1340 požárů
  • V 1117 případech se jednalo o požáry, které vznikly vznícením sazí a omezily se na vnitřní část komínu
  • Požáry od komínů způsobily v roce 2021 škodu ve výši 69 mil. Kč
  • Počet požárů za rok 2021 je druhý nejvyšší za několik posledních let

 

„Pro kominíky to není překvapení. Trend zvýšení počtu požárů byl vzestupný již v roce 2020. Žel, ani při hodnocení roku 2021 nezbývá než konstatovat, že se nám přes všechnu snahu, stejně jako v roce 2020, nepodařilo snížit počet požárů zaviněných špatným stavem komínů.

 

 

Potvrdily se závěry našich analýz z roku 2020, že důvodem zvýšeného počtu požárů je fakt, že vinou pandemie mnozí lidé doma ve dvou letech po sobě topili v již vysloužilých spotřebičích na pevná paliva, protože využívali možnosti práce z domova. Rovněž začali znovu používat neprovozované komíny, připojovali si nové spotřebiče paliv do komínů bez provedené revize apod. Žel, lze předvídat, že vinou současné mezinárodní situace v dodávkách plynu a dalších paliv, se nepříznivý stav bude nadále zhoršovat. Lidé budou stále častěji k topení využívat čerstvé (tedy mokré) dřevo a také různé odpady, které dům dal. Troufáme si tvrdit, že požárů komínů zatím ubývat nebude“ - konstatuje prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön.

 

Z dlouhodobě získaných poznatků vyplývá, že kontroly spalinových cest v domácnostech lidé podceňují. Pokud si je objednají, z veliké části kontroly odkládají až na podzimní měsíce nebo dokonce začátek zimy. V počátcích topné sezóny tak kominíci často nevědí, do jaké domácnosti mají zavítat dříve. V případě, že objeví nějakou závadu, oprava se už do začátku vytápění nemusí stihnout.

 

„Péče o komíny je velmi důležitá, lidé by ji proto neměli zanedbávat. Díky intenzivní komunikaci a novým právním předpisům se nám sice krátkodobě podařilo počet nehod v letech 2015 až 2018 snížit. Teď to však vypadá, že se vracíme nejen k původnímu stavu, ale že se situace ještě zhoršuje. Je třeba si uvědomit, že návštěva kominíka jednou ročně nikoho nezruinuje, ovšem pro bezvadný stav spalinové cesty je naprosto zásadní. K tomu, aby k požárům od komínů nedocházelo, stačí dodržovat platné právní předpisy – zákon o požární ochraně a vyhlášku o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty“, říká Jaroslav Schön.

 

Požáry však nejsou jediným vážným důsledkem zanedbání péče o komíny.

 

„Přetrvávají i problémy v oblasti provozování dosluhujících spotřebičů na plynná paliva v provedení B, tedy spotřebičů s atmosférickým hořákem na zemní plyn a s přerušovačem tahu, kdy vlivem nedostatečné funkce spalinové cesty dochází k otravám oxidem uhelnatým unikajícím do obytných prostor společně se spalinami. Otravy oxidem uhelnatým se v poslední době vyskytují i u jiných druhů spotřebičů a jiných paliv“ – říká dlouholetý soudní znalec v oboru stavebnictví, specializace kominictví František Jiřík.

 

Platná vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty jasně specifikuje povinnou frekvenci těchto služeb podle typu používaného paliva. Majitelé a provozovatelé spotřebičů paliv jsou povinni objednat minimálně jednou za rok kominíka na kontrolu spalinové cesty. Výjimku tvoří kondenzační plynové spotřebiče, u nichž vyhláška připouští jednu kontrolu spalinové cesty za 2 roky.

 

„Navzdory informační kampani přetrvávají v České republice problémy s kominíky pochybné úrovně a stále jsou provozovány i zastaralé spotřebiče paliv. Společenstvo proto na webu www.skcr.cz zavedlo sekci, ve které si každý může snadno vyhledat kvalifikovaného kominíka podle regionu. V seznamu jsou pouze členové tohoto dobrovolného profesního sdružení, kteří jsou vyučeni, mají živnostenský list a účastní se celoživotního vzdělávání v oboru, tzn., že mimo jiné mají na pravidelných seminářích a webinářích přístup k nejnovějším technologiím a pracovním postupům. Společenstvo kominíků České republiky tak může garantovat jejich odbornou způsobilost a přístup k nejnovějším informacím“ – říká Jan Leksa, viceprezident Společenstva kominíků ČR a lektor celoživotního vzdělávání kominíků.

 

Kontakt pro novináře – Ing. Libor Seidl, tel. +420 602 285 022, www.skcr.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.