Valná hromada 2022 - jednání

 

 

Valná hromada SKČR 2022

Dne 28.4.2022 proběhla v příjemném prostředí hotelu Step, v Praze, Valná hromada Společenstva kominíků ČR . Celkem se Valné hromady zúčastnilo 151 členů společenstva.

Účastníci  si vyslechli  zprávu o  činnosti Rady SKČR a zprávu o činnosti Znalecké a rozhodčí komise. Seznámeni byli s výsledky hospodaření za rok 2021.  Na závěr zvolila Valná hromada  členy Znalecké a rozhodčí komice pro další funkční období. Rovněž byla schválena výše členského příspěvku 4.000,- Kč na rok 2023  se splatností do 31.3.2023.

Po skončení valné hromady se uskutečnil odborný seminář  na téma „Výsledky Statistiky závad za rok 2021“, které prezentoval Ing Jaroslav Schön a téma „Individuální topení ve 21. Století“,  v podání Ing. Jiřího Horáka Ph.D.. Celý den pak v odděleném sále byla otevřena výstava partnerů SKČR a výrobců komínů, komínové techniky a kominického nářadí.

Podrobněji o Valné hromadě bude pojednáno v Kominickém věstníku č. 2/2022.