Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Celoživotní vzdělávání 2021-2022

 

 

Celoživotní vzdělávání – bodové hodnocení – seznamy na WEBu

 

 

Minulý týden bylo ukončeno školení, pořádaného Společenstvem kominíků ČR v rámci projektu „Celoživotní vzdělávání kominíků“   školního roku 2021-2022. Od ledna  do konce května, v devíti termínech se školení zúčastnilo celkem 268 členů společenstva.

Rovněž byla uskutečněna další produktová školení pořádaná jednotlivými firmami zapojenými do uvedeného projektu.  Která školení, v jakých termínech a v jakém bodovém hodnocení dle individuální účasti jednotlivých členů byla do CŽV zahrnuta jsou uvedena zde na

www.skcr-statistika.cz  

  volba „Celoživotní vzdělávání“.  Přehledy v uspořádání pro jednotlivé školní roky a kraje jsou uváděny za poslední tři roky.  Je tomu tak na základě usnesení rady SKČR, kdy součet za poslední tři ukončené školní roky, pak ovlivní pořadí zobrazování členů na WEBu SKČR - sekce „Pro veřejnost“ v základním seznamu  „Hledáte  svého  kominíka“. K tomuto přehodnocení tedy dojde v červenci, po celkovém ukončení školního roku 2021-2022.

Obsáhlejší informace k Celoživotnímu vzdělávání kominíků bude uvedeno v

Kominickém věstníku č. 2/2022.

 ZK