Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

 

 

 

Placení členských příspěvků

     

      Rada SKČR na svém zasedání v 06/2022 přijala k dořešení členství dlouhodobých dlužníků dle aktuálního přehledu zpracovaného a rozeslaného cechmistrům následující usnesení:

Pokud Regionální cech nerozhodne o způsobu vyřešení dlužníka (zaplacení / vyloučení) a toto nebude zrealizováno  do 31.10.2022 , bude příslušná dlužná částka odečtena z roční odměny cechu za rok 2022. V úvahu přichází tyto možnosti:

- dluh zaplatí dlužník

- dluh zaplatí za dlužníka RC a ten bude úhradu řešit přímo se svým členem - dlužníkem RC

- RC rozhodne o vyloučení dlužníka za neplnění si povinností člena.

V případě vyloučení musí být rozhodnutí RC předloženo Radě SKČR nejpozději na jejím jednání v 11 2022.

Potud rozhodnutí rady.  Ze zpracovaného přehledu vyplývá, že někteří členové dluží členské příspěvky za více jak 1 rok. Podíváme-li se na rozložení dlužníků v jednotlivých letech pak

                   Rok         2018           2019        2020       2021       

                 Počet          1                3              5            13          

V souvislosti s tím je třeba vzít na vědomí, že valná hromada SKČR schválila na rok 2022 a 2023 členský příspěvek ve výši 4.000,- Kč, se splatností do 31.3. daného roku.

ZK