Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Upoutávka - kominický věstník č. 2/2022

 

 

  Kominický věstník č. 2/2022.

něco z obsahu:

            -  Valná hromada v Praze                                                               

      - Kupředu k tepelným čerpadlům,                                         
nebo ještě zůstaneme u komínů?                                

 - Ohlédnutí za letošním cyklem                                          
Celoživotního vzdělávání Přibyslav – Havířov 2022  

       - Komín s šachtou nebo bez šachty?

                                       - Kdo smí používání logo SKČR                                      

                                                   - Může dojít na spalinové cestě spotřebičů                                    na plynná paliva k požáru?    

                                                   - Statistika požárů a závad spalinových cest                                                                                                                 

a další.