Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Objednání kominíka - září 2022

 

Tradičně jsou kominíci nejvytíženější v říjnu, listopadu a v prosinci, nicméně v závislosti na vývoji počasí může jejich vytíženost vzrůstat již od září. Obecně lze říci, že se každým rokem v průběhu měsíce září dodací lhůty stále pohybují v řádech dnů – max. dvou týdnů, nicméně tento stav se vždy velmi rychle mění a při dalším odkladu kontroly spalinové cesty musí lidé proto počítat i s několikatýdenními lhůtami dodání.

V letošním roce se bohužel k výše popsanému přidala i nejistota lidí ohledně dodávek plynu a jeho ceny v průběhu topné sezóny 2022/2023. Kominíci tak mají plné ruce práce s prohlídkami nepoužívaných komínů před připojením nového spotřebiče na pevná paliva a jejich případných oprav – vložkování apod., říká Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků ČR.

Lidé si často neuvědomují, že v souvislosti s připojením nových spotřebičů do nepoužívaných komínů je třeba, nejen z důvodu dodržení ustanovení zákona o požární ochraně a příslušné prováděcí vyhlášky (tedy z důvodu zajištění požární a provozní bezpečnosti), ale i z čistě provozních důvodů, obrátit se na kominíka a zkonzultovat s ním své úmysly a představy.

Posouzení komínu před připojením nového spotřebiče paliv kominík provádí z několika hledisek, uvádí viceprezident Společenstva kominíků ČR Jan Leksa. „Je to především:

  1. Stavebně/technický stav komínu – posouzení z hlediska požární a provozní bezpečnosti (těsnost, prostup komínu mezi dřevěnými konstrukcemi krovu apod.)
  2. Tepelně/technický výpočet – posouzení z hlediska dostatečného komínového tahu, tvorby kondenzátu apod.
  3. Posouzení dostatečného přívodu spalovacího vzduchu, přítomnost zařízení vytvářejících podtlak ve vnitřních prostorách domu/bytu atd.“

A tak je i v letošním roce, možná i více než v minulosti pro uživatele komínů důležité, aby se při jejich používání řídili platnými právními předpisy a neuváděli si ve svých obydlích nepoužívané komíny do provozu bez konzultace s odborníkem. Z pohledu dnešních dodacích lhůt dřeva, paliv z dřevní hmoty a spotřebičů paliv to nikoho nijak zvlášť nezdrží.

„Pro uživatele spalinových cest je nejideálnější, když má tzv. svého kominíka. Ten jim jistě i v letošní nestandardní situaci pomůže a poradí. Z dlouhodobého hlediska za ně potom hlídá i termíny provádění prací, počítá ve svém pracovním diáři s jejich provedením a včas své zákazníky na termín upozorní. Pak pro uživatele neznamená péče o spalinové cesty žádnou starost. Stačí jen, aby jste potvrdili kominíkovi termín, který vám ten váš kominík nabídl“ říká prezident Společenstva kominíků ČR.

Ne každý má možnost se závislosti na zemním plynu ze dne na den zbavit. Proto se i v topné sezóně 2022/2023 bude zemní plyn i přes předpokládané potíže (nespolehlivost v dodávkách a vysoká cena) používat. Zákon o požární ochraně a prováděcí vyhláška se týká i spalinových cest pro odvod spalin od spotřebičů na plynná paliva, kdy určuje, že čištění a kontrola takové spalinové cesty se provádí jedenkrát za rok. Výjimku tvoří spalinové cesty od kondenzačních kotlů, kde je min. četnost provádění kontrol spalinové cesty jedenkrát za dva roky.

Udržovaná spalinová cesta je v neposlední řadě také prevencí proti otravám oxidem uhelnatým, ke kterým stále dochází hlavně v domácnostech, které používají spotřebiče na plyn. Na rozdíl od pevných paliv nejsou spaliny u plynu cítit, a tím spíše se doporučuje kominíka v předepsaných lhůtách ke kontrole povolat,“ upozorňuje Pavel Dědič, soudní znalec v oboru a předseda znalecké a rozhodčí komise Společenstva kominíků ČR.

 

Kontakt pro novináře – www.skcr.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Ing. Libor Seidl +420 602 285 022

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr2.jpg