Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Informace k návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Dnem 31.12.2015 bylo zrušeno zákonem č. 320/2015 Sb.o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru) Nařízení vlády 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně (viz předcházející aktuality a Kominický Věstník 4/2015) a další podrobnosti budou následně uvedeny v prováděcím předpise (prováděcí vyhláška k požárnímu zákonu) 

Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláška ještě nevyšla, zveřejnilo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru doporučení, jak do jejího vydání při čištění, kontrolách a revizích spalinových cest postupovat.

Informace GŘ HZS České republiky k návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o  změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), který byl  publikován ve Sbírce zákonů dne 7. prosince 2015, byl změněn i zákon č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, v oblasti spalinových cest. Z důvodu  legislativního procesu zákona a i prováděcího právního předpisu, návrhu  vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, nebyla doposud tato  vyhláška vydána (v současné době je návrh vyhlášky projednáván na úrovni  komisí Legislativní rady vlády). V zájmu informování o obsahu tohoto  návrhu vyhlášky, uveřejňujeme jeho text jako doporučení postupu v této  oblasti.

Text návrhu vyhlášky naleznete zde http://www.hzscr.cz/soubor/navrh-vyhlasky-spalinove-cesty-doc.aspx

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr3.jpg