Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Zkoušky profesní kvalifikace kominík - revizní technik spalinových cest

Informace pro zájemce o zkoušku profesní kvalifikace. Dne 9.října 2018 se uskuteční od 9-16 hodin v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze další zkoušky profesní kvalifikace 36-024-H revizní technik spalinových cest. Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR.

Číst dál: ...

Smuteční oznámení

 

 

 

 

 

 

 

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 18. 8. 2018 v odpoledních hodinách náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter.

Číst dál: ...

Pyrocar 2018 - Hasičský fest jak má být!

Přibyslav 17. - 18. srpna hostí největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek - Pyrocar 2018. Z minulých ročníků víme, že návštěvnost akce se pohybuje kolem 30 000 lidí a jedná se skutečně o největší setkání požárních automobilů v České republice. V roce 2014 zde by ustaven Český národní rekord v počtu 303 hasičských vozidel na jenom místě. A ten bude nejspíš překonán, protože již nyní je na akci přihlášeno 352 hasičských vozů z celé České republiky, Slovenska a Polska. Akce se koná se pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby.

Číst dál: ...

Pozvánka na cyklus seminářů partnera Everesta

Společenstvo kominíků ČR si dovoluje pozvat své členy a jejich zaměstnance zapojené do projektu "Vzdělávání členů společenstva kominíků ČR" na další cyklus vzdělávacích seminářů zaměřený na měkké dovednosti, pořádaný společností Everesta.

Číst dál: ...

Nové členské průkazky

Kancelář Společenstva kominíků ČR bude vystavovat nové členské průkazky, kterým skončila platnost, nebo došlo ke změně údajů v adresách a získané odborné způsobilosti.

Číst dál: ...

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr4.jpg