Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Aktualizováno! Celoživotní vzdělávání členů SKČR – školní rok 2018-2019

V roce 2018 a 2019 semináře pořádá Česká vzdělávací a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení v rámci realizace Operačního programu zaměstnanost - vzdělávání zaměstnanců členů SKČR. Poplatek za účast zaměstnanců na semináři - členů SKČR, kteří splní předepsané podmínky, bude České vzdělávací a.s. hrazen na základě uzavřené smlouvy ze zmíněného Operačního programu z Evropských fondů.

Číst dál: ...

Nový kominický trenažér v Olomouci

Olomoucká střední polytechnická škola otevřela jedinečnou kominickou dílnu. Její součástí je i několik trenažérů. Nové moderní centrum nebude sloužit pouze kominíkům, ale i instalatérům, elektrotechnikům, zedníkům nebo tesařům.

Číst dál: ...

CIKO EXPERT 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář „CIKO - EXPERT 2019”, zaměřený především na  bezpečnost a funkčnost komínů. Seminář je zařazen do systémů celoživotního vzdělávání členů SKČR a CKČR (5 bodů). Cyklus seminářů zaměřených na bezpečnost spalinových cest je určen pro odbornou veřejnost, především pro projektanty, kominíky, kamnáře, montážní a stavební firmy, ... Nový obsah školení bude opět zaměřen i na praktické ukázky a měření (rychlost proudění, termokamera, …).

Číst dál: ...

Vyšlo komentované vydání ČSN 734201 ed.2

Dne 11.10.2018 bylo schváleno Technickou normalizační komisí TNK 105 Komíny vydání Komentovaného znění ČSN 734201 ed.2. Publikaci pod kódem  ISBN 978-80-907017-5-5 vydává Česká agentura pro standardizaci, autorem publikace je Společenstvo kominíků ČR, Technická komise - Ing. František Jiřík.

Číst dál: ...

Zkoušky profesní kvalifikace kominík - revizní technik spalinových cest

Informace pro zájemce o zkoušku profesní kvalifikace. Dne 9.října 2018 se uskuteční od 9-16 hodin v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze další zkoušky profesní kvalifikace 36-024-H revizní technik spalinových cest. Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR.

Číst dál: ...

Smuteční oznámení

 

 

 

 

 

 

 

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 18. 8. 2018 v odpoledních hodinách náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter.

Číst dál: ...

Pyrocar 2018 - Hasičský fest jak má být!

Přibyslav 17. - 18. srpna hostí největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek - Pyrocar 2018. Z minulých ročníků víme, že návštěvnost akce se pohybuje kolem 30 000 lidí a jedná se skutečně o největší setkání požárních automobilů v České republice. V roce 2014 zde by ustaven Český národní rekord v počtu 303 hasičských vozidel na jenom místě. A ten bude nejspíš překonán, protože již nyní je na akci přihlášeno 352 hasičských vozů z celé České republiky, Slovenska a Polska. Akce se koná se pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby.

Číst dál: ...

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr6.jpg