Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

 

Přihláška do Společenstva kominíků ČR ke stažení

Logo SKCR  Společenstvo kominíků České republiky

člen Evropské federace kominických mistrů


Učňovská 1, 190 00 Praha 9,       tel.  602 285 022          email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pokyny pro vyplnění a podání přihlášky za člena

Společenstva kominíků ČR

Přihlášku, tyto pokyny a etický kodex je možné získat:

  • U cechmistra příslušného kraje dle místa bydliště žadatele,

      kontakt viz.      https://www.skcr.cz/kontakty/kontakty-na-radu     sekce „Kontakty - na radu SKČR“

  • Na internetových stránkách společenstva http://www.skcr.cz      sekce „O společenstvu“

 

Vznik členství

Členem SKČR může bát fyzická osoba starší 18 let. Společenstvo kominíků České republiky, z. s.  je samostatná, nezávislá, dobrovolná a demokratická organizace spolkového a cechovního charakteru, sdružující osoby soukromě podnikající v oboru kominictví a v oborech s tímto oborem souvisejících a osoby, které tuto profesi vykonávají v pracovním poměru.

Členství je podmíněno:

  • podáním řádně vyplněné přihlášky
  • schválením členství
  • složením zápisného
  • podepsáním etického kodexu člena SKČR

O přijetí žadatele za člena SKČR rozhoduje Rada a/nebo Valná hromada regionálního cechu (viz stanovy jednotlivých regionálních cechů). V případě neschválení členství může žadatel podat odvolání Radě SKČR, která odvolání projedná a s příslušným stanoviskem postoupí Valné hromadě SKČR, jejíž rozhodnutí je konečné. Žadatel se stává členem a nabývá členských práv a povinností ke dni složení zápisného. Od platby zápisného jsou osvobozeni absolventi středních škol v denním studiu, nebo v tříletém učebním oboru a to za podmínky, stanou-li se členy společenstva hned po ukončení školního vzdělání.

            Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku žadatelem, spolu s fotografií obličeje žadatele , nejlépe v digitální podobě, kopií výučního listu, nebo maturitní, či vysokoškolský diplom a podepsaný etický kodex můžete podat:

  1. V listinné podobě
  1. V elektronické podobě – odesláním emailu s přílohami (oskenované dokumenty tj. žadatelem řádně vyplněná a podepsaná přihláška , podepsaný etický kodex , foto žadatele, výuční list nebo maturitní vysvědčení, či vysokoškolský diplom) kontakt viz https://www.skcr.cz/kontakty/spolecenstvo-kominiku-cr   sekce „Kontakty“

O průběhu vyřizování Vaší přihlášky budete informováni na Vámi uvedený email, nebo zprávou SMS na Váš mobil.

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr6.jpg