Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Příspěvky

 

 

Poplatky na uvedené roky byly Valnou hromadou schváleny

v této výši:

 

 

Rok Popis
Vstupní poplatek
Členský příspěvek
Celkem
Splatnost
2021
Nový člen
2.000,- Kč
4.000,-Kč
6.000,- Kč
1 měsíc od přijetí
 2021 Řádný člen

0,- Kč

4.000,- Kč
4.000,- Kč
30.06.2021
2022 Nový člen 2.000,- Kč 4.000,- Kč 6.000,- Kč 1 měsíc od přijetí
 2022  Řádný člen
0,- Kč
4.000,- Kč
 4.000,- Kč 
31.03.2022

 

Usnesením dne 23.6.2021  Rada schvaluje, že  pokud uchazeč o členství v SKČR podá přihlášku v 2. pololetí roku, bude jeho roční členský příspěvek snížen na polovinu.

 

Dle stanov SKČR je každý člen povinen

platit určené členské příspěvky ve lhůtě jejich splatnosti. Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů SKČR, kterým byl přiznán invalidní nebo starobní důchod a kominické řemeslo již aktivně nevykonávají.

 

      Platební údaje:

     Číslo účtu: .........  0021730061/0100

     Částka: ..............  viz. tabulka

     Var.symbol: .......  sestaven z  koncové dvojčíslí roku+číslice "2"+evid.číslo člena

                                        (příklad:     rok 2021   ev.číslo člena  00633    var.symb.:  21200633)                          

     Konst.symbol: ...   5318

     Splatnost: ..........    nejpozději do data splatnosti viz. tabulka

     Do poznámky pro příjemce uveťe  příjmení a jméno

 

 

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr1.jpg