Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Stanovy Spolecenstva kominíků České republiky

 

 

  Přihláška do Společenstva kominíků ČR ke stažení

 

STANOVY SPOLEČENSTVA KOMINÍKŮ

ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.

 

Čl. 1

Statut Společenstva kominíků České republiky, z. s.

                                         

Společenstvo kominíků České republiky, z. s. (dále jen SKČR) je samostatná, nezávislá, dobrovolná a demokratická organizace spolkového a cechovního charakteru, sdružující osoby soukromě podnikající v oboru kominictví a v oborech s tímto oborem souvisejících a osoby, které tuto profesi vykonávají v pracovním poměru.

SKČR se po registraci u rejstříkového soudu stává právnickou osobou se způsobilostí nabývat svými právními úkony práva a povinnosti.

SKČR vykonává podnikatelskou činnost na základě vystavených živnostenských oprávnění jako vedlejší výdělečnou činnost. Zisk vytvořený v rámci této vedlejší činnost je vždy použit ke spolkové a cechovní činnosti a správě SKČR.   

                                                               

Čl. 2

Sídlo SKČR

Sídlo SKČR je Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr5.jpg