Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Celoživotní vzdělávání

V oblasti vzdělávání SKČR provádí a organizuje školení pro uchazeče o dílčí kvalifikace  kominík – kontrola a čištění spalinových cest, kominík – měření spalin, kominík -  montáž komínů a komínových vložek a profesní kvalifikaci kominík – revizní technik spalinových cest.  

V rámci celoživotního vzdělávání (CV) organizuje následné vzdělávání v profesních a obecných znalostech, jakož i v oblasti bezpečnosti práce.  Na školeních implementuje odborné poznatky jak z domova, tak i zahraničních stáží.  V rámci doprovodného programu Valné hromady každoročně organizuje odborný seminář zaměřený na odborný rozvoj, výměnu zkušeností  spojenou s výstavou komínové techniky, kominických potřeb a nářadí.

Na Valné hromadě SKČR 2014 byl odsouhlasen nový rozšířený systém CŽV kominíků - členů SKČR. Jedním z hlavních cílů existence SKČR je mimo jiné, zajistit pro zákazníky kvalitní služby v kominickém oboru. Jak toho můžeme docílit? Mimo jiné i tím, že se budeme snažit, aby členové SKČR byly vždy z hlediska odbornosti o krok dál, než ostatní kominíci, že se budou ke svým zákazníkům chovat slušně a spolehlivě. Spokojený zákazník je jistě nejlepší reklamou nejen pro konkrétního řemeslníka, ale i pro obor jako celek.

V roce 2014/2015 byli organizovány dvě akce zařazené do CŽV členů SKČR: odborný seminář při VH Tábor 2014 ohodnocený 5 body a školení  4Pa test. V roce 2015/2016 bylo díky velkému zájmu členů rozšířen systém CŽV SKČR o další školící partnery s důrazem na aplikaci poznatků z provedených výzkumných projektů zaměřených zejména na provozní a požární bezpečnost při provozu spalinových cest.

V období 2017-2019 díky získání dotace na vzdělávání členů SKČR přibyla možnost školení i zaměstnanců členů SKČR. Účastnici seminářů i nadále získávají unikátní a velmi cenné publikace s výsledky praktických zkoušek a měření.

Nově pořádáme webináře pro členy a připravujeme cyklus školení pro ČKAIT, který by měl proběhnout v druhé polovině roku 2020.

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr6.jpg