Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Členství v SKČR

Přihláška do Společenstva kominíků ČR ke stažení zde

Vznik členství

Členství ve Společenstvu vznikne podáním přihlášky, projednáním na Radě regionálního cechu, schválením členství Radou SKČR a zaplacením zápisného. Zápisné pro nové členy je 6.000,- Kč včetně ročního členského příspěvku (4.000,- Kč). Nově vyučeným žadatelům v tříletém oboru kominík, kteří se přihlásí do 1 roku od závěrečné zkoušky se zápisné promíjí.  Členem může být fyzická osoba starší 18 let. Od data přijetí člen Společenstva nabývá Členských práv a povinností.

Zánik členství

Členství zaniká:

  1. na vlastní žádost člena
  2. úmrtím člena
  3. neplněním povinností podle čl. 4. 2  stanov Společenstva kominíků. V tomto případě schvaluje ukončení členství Rada SKČR.
  4. rozhodnutím Valné hromady SKČR o ukončení činnosti Společenstva. Při ukončení členství nevzniká členovi právo na vrácení členských příspěvků, které ve prospěch Společenstva zaplatil.

Kopie přihlášky

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr5.jpg