Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Členství v SKČR

Přihláška do Společenstva kominíků ČR ke stažení zde

Vznik členství

Členství ve Společenstvu vznikne podáním přihlášky, projednáním na Radě regionálního cechu, schválením členství Radou SKČR a zaplacením zápisného. Zápisné pro nové členy je 6.000,- Kč včetně ročního členského příspěvku (4.000,- Kč). Nově vyučeným žadatelům v tříletém oboru kominík, kteří se přihlásí do 1 roku od závěrečné zkoušky se zápisné promíjí.  Členem může být fyzická osoba starší 18 let. Od data přijetí člen Společenstva nabývá Členských práv a povinností.

Zánik členství

Členství zaniká:

  1. na vlastní žádost člena
  2. úmrtím člena
  3. neplněním povinností podle čl. 4. 2  stanov Společenstva kominíků. V tomto případě schvaluje ukončení členství Rada SKČR.
  4. rozhodnutím Valné hromady SKČR o ukončení činnosti Společenstva. Při ukončení členství nevzniká členovi právo na vrácení členských příspěvků, které ve prospěch Společenstva zaplatil.

Kopie přihlášky

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr4.jpg