Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Prohlášení Rady Společenstva kominíků ČR 15.3.2020

V reakci na opatření přijatá Vládou ČR a vyhlášení nouzového stavu, ruší Společenstvo kominíků ČR všechny termíny seminářů celoživotního vzdělávání a je pozastaveno i přihlašování na VH 2020 a to až do odvolání. Po zrušení vládních opatření budou určeny nové termíny jednotlivých akcí o kterých vás budeme neprodleně informovat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové
V těchto chvílích nejsou k dispozici žádná doporučení vlády ČR týkající se poskytování služeb v místě - tedy kominických prací v rodinných či bytových domech, výrobních a skladových prostorách apod.
Ze zkušeností našich členů a po konzultaci na jednání krizového štábu vlády ČR (provádění kominických prací není zakázáno) doporučujeme všem členům, aby v současné době výrazně omezili práce vyžadující jejich fyzickou přítomnost v bytových jednotkách a rodinných domech. Připravte se na to, že vám některé firmy v rámci přijatých opatření neumožní přístup do výrobních, či skladových, nebo kancelářských prostor. Proto doporučujeme, abyste si u svých zákazníků předem telefonicky ověřili, zda vám jimi přijatá opatření umožní objednané kominické práce provést. 
Provádění kominických prací (mimo havárie) v objektech zdravotnických zařízení, domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou apod. jakož i provádění kominických prací v bytových domech, kde je nutná návštěva většího počtu bytových jednotek, odložte na pozdější termíny.
Dodržováním základních hygienických pravidel (používání ochranných pracovních pomůcek, hygienická opatření v provozovnách apod) a výše uvedených doporučení omezíte šíření nemoci a ochráníte zdraví své a svých blízkých.
 
Přejeme všem pevné zdraví 
Rada SKČR
 Partner Společenstva kominíků
 
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr3.jpg