Prohlášení Rady Společenstva kominíků ČR 25.3.2020

Vážení kolegové, členové SKČR
V návaznosti na vývoj pandemie šíření COVID-19 a s tím souvisejících omezení, jsme nuceni přistoupit k následujícím opatřením:
1) Ruší se termín konání Valné hromady SKČR, která se měla konat 17 a 18/4 2020 v kongresovém centru Jezerka
2) Ruší se všechny termíny seminářů celoživotního vzdělávání v Přibyslavi a v Havířově.
Zálohy, které již byly za účast na celoživotním vzdělávání, či na Valné hromadě zaplaceny, budou vráceny na příslušné bankovní účty. Platby složenkou bude po vzájemné dohodě řešit kancelář individuálně.
 
Náhradní termíny, případně další změny (např. konání Valné hromady za účasti volených delegátů z důvodu omezení počtu shromažďování osob apod. budou oznámeny v okamžiku, kdy vláda ČR zruší, případně uvolní příslušná stávající karanténní opatření). Rovněž vyhodnocujeme nové možnosti, způsoby a pomoci v nastalé situaci.
 
Ostatní dříve přijatá opatření, zejména v návaznosti na provádění kominických prací, zůstávají v platnosti beze změny. 

Nově Ministerstvo zdravotnictví opatření rozšířilo, a to s účinností od úterý až do 1. dubna.

Podle dokumentu na webu nařizuje MZ kromě už dříve zavedeného také „pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu“.

Lidé zároveň mají při kontaktu s ostatními zachovávat odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Už nyní se takový pokyn objevuje například v některých obchodech s potravinami.

Cílem změn, které navazují na dříve přijatá usnesení vlády, je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, aby se co nejvíce zabránilo komunitnímu přenesení infekce.

Původní zákaz platil od pondělí 16. března do úterý 24. března do 06:00.

Opatření se přitom od počátku nevztahuje například na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou a sousedskou pomoc.

 
Dovolte mi, abych vám i vašim blízkým popřál hodně zdraví. Držte se a těším se na shledání v lepších časech.
 
za Radu SKČR
Jaroslav Schön - prezident