Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Vzdělávání

S ohledem na omezené možnosti pořádání hromadných vzdělávacích akcí průběžně doplňujeme knihovnu obsahující  odborná stanoviska,  studijní podklady k přednáškám, odkazy na obecně závazné předpisy a online webináře.

Vydaná odborná stanoviska

Odborné stanovisko č.1 k rekonstrukci stávajících jednovrstvých komínů z azbestocementových (osinkocementových) trub vložkováním 

Odborné stanovisko č.2 k montáži komínových hlavic - regulátorů účinku větru v ústí komínu a nástavců

Odborné stanovisko č.3 k postupu při hlášení zjištěných nedostatků na spalinové cestě dle § 46 Zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Odborné stanovisko č.4 k odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší pro spotřebiče na pevná paliva - pelety

Odborné stanovisko č.5 - k informaci prezentované ČSTZ (České sdružení pro technická zařízení) k neplatnosti vyhl. 34/2016 Sb. pro odvod spalin ze spotřebičů na plynná paliva

Odborné stanovisko č.6 - k informaci prezentované ČSTZ (České sdružení pro technická zařízení) pro ústí komínů a vývodů spalin

 

Studijní podklady

Nesprávná praxe 1 - připravuje se

Nesprávná praxe 2 - připravuje se

 

Knihovna odkazů vybraných právních předpisů

Požární zákon, Stavební zákonZákon o ovzduší, Zákon o technických požadavcích na výrobky, Zákon o vodovodech a kanalizacíchNařízení vlády o technických požadavcích na stavební výrobky

Vyhláška o technických požadavcích na stavby, Vyhláška o kontrole, čištění a revizi spalinových cest, Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování..., Vyhláška o dokumentaci staveb.

 

Webináře

Nově jsme připravili a odzkoušeli webináře (kavárna pro 1-4 osoby a studio pro až 50 osob ) na tato témata:

1) Jak vypracovat zprávu o provedené kontrole - volné termíny na vyžádání ( mimo dohodnutou dobu uzamčeno)

2) Výpočty v programu Protech komín - volné termíny na vyžádání ( mimo dohodnutou dobu uzamčeno)

3) Jak používat program Statistika nedostatků - volné termíny na vyžádání ( mimo dohodnutou dobu uzamčeno)

Připravujeme:

4) Spalinová cesta  - termíny a definice 

5) Třídění komínů, charakteristika a vlastnosti

6) Požadavky na spalinovou cestu

7) Navrhování a provádění komínů I.

8) Navrhování a provádění komínů II.

9) Navrhování a provádění kouřovodů

10) Spalinová cesty - požární odolnost, otvory, regulační prvky a přídavná zařízení

11) Připojování spotřebičů do samostatných komínů

12) Připojování spotřebičů do společných komínů

13) Vývody spalin - odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší

14) Kontrola spalinových cest 

15) Revize spalinových cest

16) Označování komínů, značení štítkem a pokyny

17) Zkoušení komínů - zkouška tahu, zkouška kouřem, tlakové zkoušky komínů

 

21) Přípravný kurz pro uchazeče zkoušky o profesní kvalifikaci kominík montáž komínů a vložek

22) Přípravný kurz pro uchazeče zkoušky o profesní kvalifikaci kominík kontrola a čištění spalinových cest

23) Přípravný kurz pro uchazeče zkoušky o profesní kvalifikaci kominík měření emisí

24) Přípravný kurz pro uchazeče zkoušky o profesní kvalifikaci kominík revizní technik spalinových cest

Webináře 1 až 17) jsou otevřeny členům  po předchozím přihlášení na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • V den webináře, min 2 hodiny před otevřením studia nebo kavárny dostanete do své pošty od nás e-mail s odkazem. 
 • Na ten kliknete, vyplníte jméno, povolíte použití kamery, mikrofonu a reproduktoru a otevře se vám naše studio!
 • Webináře nebo videokonference jsou založeny na na prohlížeči, nemusíte nikde nic složitě stahovat ani instalovat, případně vám poradíme po telefonu.
 • Následně můžete vše sledovat živě na obrazovce svého počítače či mobilu. Komunikovat lze jednoduše hlasem.
 • Uvidíte a uslyšíte lektora, prezentaci nebo zadání a postupy. Je-li součástí přednášky studijní materiál, pracovní listy nebo datový soubor je zaslán emailem.

Podporované operační systémy jsou 

 • Windows:  Windows 7 a novější
 • Mac:  MacOS 10.10 a novější
 • Linux : Libovolný systém založený na x64

Mobilní zařízení s operačními systémy

 • iOS (částečně bez sdílení)
 • Android

Podporované prohlížeče

Částečně podporované prohlížeče

 • Safari
 • Microsoft Edge

 

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr5.jpg