Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Hledáte svého kominíka?

Kontrola a čištění spalinových cest se provádí podle Technických pravidel TPK 01-02 a TPK 03-02 v termínech stanovených vyhláškou 34/2016 Sb.