Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

V tomto seznamu jsou uvedeni pouze členové SKČR - odborně způsobilé osoby,

které jsou držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a profesní kvalifikace revizní technik spalinových cest

a mohou provádět revize spalinových cest dle § 45 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně. 

Databázi všech revizních techniků spalinových cest spravuje Ministerstvo vnitra ČR a ověření způsobilosti všech kominíků je možné na odkazu zde.

Aktualizace seznamu revizních techniků členů SKČR byla provedena k datu 04.10.2022

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr2.jpg