Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Společenstvo kominíků

je největší dobrovolnou profesní organizací spolkového a cechovního charakteru, sdružující osoby podnikající v oboru kominictví a v oborech souvisejících. Společenstvo kominíků ČR je Autorizovaným začleněným živnostenským společenstvem v Hospodářské komoře ČR. Je členem Evropské federace kominických mistrů, je zpracovatelem Pravidel praxe registrovaných HKČR, komentovaných znění technických norem a zpracovatelem řady odborných publikací v oboru.

Ve čtvrtletních intervalech vydává Kominický Věstník v nákladu 1.200 ks.

 

Pro veřejnost

Pro členy

Hledáte svého kominíka?

Seznam revizních techniků

Společenstvo kominíků České republiky - idatabaze.czKominictví - idatabaze.cz

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr3.jpg